Ledelse

Det kan godt opleves som om, man får en ramme, der skaber nogle problemer, som vi ikke kan løse. Sådan siger en gymnasierektor, der også taler om risikoen for pseudo-ledelse, mistet arbejdsglæde og om mening og muligheder i ledelsesopgaven i gymnasiet. Udtalelserne er kommet i forbindelse med interviews med syv gymnasierektorer, som er afsættet for… Læs mere Ledelse

Risikoen for pseudo-ledelse

Det værste ved målstyringen er risikoen for pseudo-ledelse og mistet arbejdsglæde. Sådan siger en gymnasierektor,  der også udtrykker bekymring for, om ledelsen kan bevare medarbejdernes tillid og deres oplevelser af ordentlighed, retfærdighed og troværdighed, når ledelsen er placeret i en position, hvor de står på mål for en rammestyring, som er fremmed for opgaven. Alligevel… Læs mere Risikoen for pseudo-ledelse

Fortroligt forum for rektorer

Sammen med Søren Urup, rektor på Mariagerfjord Gymnasium, starter jeg en lille netværksgruppe af gymnasierektorer, der vedkender sig, at rektoropgaven også har mere ensomme og vanskelige sider – og som har mod på at tale med hinanden om dem i fuld fortrolighed. Vi forventer at samle en lille gruppe (a max 5 deltagere), der mødes… Læs mere Fortroligt forum for rektorer

Fremmedgørelse i skolen

Jeg er ved at færdiggøre en artikel om H. Rosas forståelse af fremmedgørelse i skolen. Her er et lille klip med aktuel relevans: ”Rosa beskriver, hvordan en international uddannelsespolitisk tendens til at erstatte dannelse med målbare kompetencemål  har konsekvenser for skolens dannelsesopgave. Hans pointe er, at graden af kontrol og forudbestemte mål i detaljerede kompetencebeskrivelser… Læs mere Fremmedgørelse i skolen

Gymnasieledelsers vilkår og trivsel

Gymnasiesektorens opgave og rammer er i vedvarende forandring, og i trivselsundersøgelser fortæller medarbejdere om belastningsreaktioner som mistrivsel og moralsk stress. Hvordan påvirker det ledelsesopgaverne og ledelsernes trivsel? Det fortæller gymnasieledelser om i interviews, som jeg laver i disse dage. Den konkrete anledning er, at Benedicte Madsen og jeg er gæsteredaktører af et temanummer af Erhvervspsykologisk… Læs mere Gymnasieledelsers vilkår og trivsel

Hvad kan evolutions-psykologien sige om det gode i mennesket?

Jeg kan anbefale at lytte til Supertanker fra 28.august 2023, hvor Rutger Bregmans bog, Det gode menneske er omdrejningspunkt for dialogen mellem Carsten Ortmann (vært), Kresten Lundsgaard-Leth (filosof og højskolelærer) og Benedicte Madsen (tidligere lektor v. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet). Supertanker | Den sødeste overlever | DR LYD Bregman er historiker og i bogen viser… Læs mere Hvad kan evolutions-psykologien sige om det gode i mennesket?

Fra stenalder til nutid

Sammen med Benedicte Madsen (tidligere lektor v. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet) har jeg gennem en tid drøftet aktuelle trivselsproblematikker i gymnasieskolen, sådan som jeg møder dem som konsulent. Vi har set på dem i lyset af en evolutionspsykologisk teori, Humanitas-teorien, der udviklet af Professor Boje Katzenelson (psykologisk Institut, Aarhus Universitet). Det er teorien om, at… Læs mere Fra stenalder til nutid

Fællesskabet om opgaven

Jeg opfanger ofte diversitet og en vis usikkerhed i lærere og ledelsers beskrivelser af, hvad opgaven er, i forbindelse med mit arbejde som konsulent i gymnasieskolen. Jeg tror, usikkerheden er en af flere årsager til, at tillids- og samarbejdsrelationer er blevet vanskelige, sådan som trivselsmålinger på en række skoler viser det. Det er ikke godt… Læs mere Fællesskabet om opgaven

Kollegial supervision er et fagligt resonansrum

Morten Gundel inviterede. Han er i øvrigt gymnasielærer og podcastvært og producer. Vi indrettede mit køkken til lydstudie. I en intens times tid talte vi sammen om kollegial supervision. LYT med i Mortens og min samtale om kollegial supervision, om kvalitet, ny ”alenehed” i lærerrollen, om fælles aktioner og refleksioner mellem lærere – og om… Læs mere Kollegial supervision er et fagligt resonansrum

Tjek årsagskæderne!

De mistrivselsreaktioner vi ser hos lærere, forstår jeg som sunde behov for at slippe ud af belastninger og alenehed. Skoler imødekommer medarbejderreaktionerne med de midler, der er til rådighed i form af sygemeldinger og måske særaftaler om nedsat tid. Men ingen af delene griber årsagerne. Og ingen af delene griber muligheden for at undersøge, hvor… Læs mere Tjek årsagskæderne!