Personlig og faglig motivation hos ledere

 

Udgangspunktet for dette forløb er ikke en mangelsituation, men min erfaring for, at du som  leder eller mellemleder har brug for sparring og rum til at udvikle dig i opgaverne. Forløbet her er tænkt som et lille frirum, der er rettet imod dine erfaringer og værdier i dit lederskab. Du kan også deltage  sammen med kolleger som ledelsesteam, og sammen rette opmærksomheden imod teamets ledelsesopgaver, værdisæt og praksis.

Vi kommer til at arbejde med den personlige motivation ved at tale om og bevidstgøre om dine/jeres erfaringer, værdier og de resurser, der ligger her. Når vi anvender vores dybe resurser øger det vores troværdighed og gennemslagskraft.

Filosofferne kalder det for etisk egen-omsorg, når vi fokuserer på,  hvor og hvordan vores værdier er til stede og integrerede i vores handlinger. Denne vedvarende værdi-samtale, må teamet naturligvis også løbende have med sig selv.

Når vi arbejder fra vores personlige udgangspunkt i det faglige, er effekten mere end ”en løst opgave”, fordi vores forholdemåde er med til at styrke gensidig tillid, relationer, værdier omkring os. Du/I vil opleve at kunne skabe nærvær og tillid til glæde for dig selv og for dem, du/I leder og samarbejder med.

Forløbet kan fx rumme følgende elementer:

  1. Individuelt eller fælles interview med afdækning af dine/jeres aktuelle opgaver, personlige erfaringer, vej til ledelse.
  2. Workshop på et kunstmuseum med afdækning af og bevidstgørelse af dine/jeres personlige resurser. Vi arbejder i en lille fastlagt proces med dialog om kunstværker.
  3. Efterrefleksioner og afklaring af, hvilket fokus og hvilken aktuel arbejdsopgave, du/I vil arbejde med i det følgende.
  4. Praktisk arbejde i egen kontekst med den valgte opgave med supervision undervejs.
  5. Afsluttende samtale og refleksioner: Hvad er du/I blevet opmærksom på gennem forløbet?

Forløbet kan rekvireres individuelt eller parvis af mellemledere med opgaver på samme eller forskellige arbejdspladser.

Testimonial

Henrik Fogde og Anne-Mette Kjærgaard Thorøe, uddannelsesledere på Vestjysk Gymnasium i Tarm:

Forløbet gav os et frirum til at tænke åbent og kreativt om vores ledelsesroller og om dynamikker i vores ledelsesgruppe.

Vi har arbejdet sammen med Lene i et forløb med fokus på personlig motivation i vores roller som uddannelsesledere. Hensigten med forløbet var at styrke vores personlige og fælles resurser i ledelsesarbejdet. Vi har været meget glade for forløbet, som gav os et frirum til at tænke åbent og kreativt om vores ledelsesroller og om dynamikker i vores ledelsesgruppe.

Processen startede med individuelle interviews, hvor vi begge sad med og lyttede til kollegaens udsagn. Det gav nye indsigter. Den reflekterende dialog omkring ledelsesopgaverne afdækkede nogle fælles og individuelle temaer, som vi tog med til videre bearbejdning på kunstmuseet ARoS.  Brugen af kunstværker i dialogen var god og anderledes! Kunsten bliver på den måde det medium, som åbner op for nye refleksioner og samtaler om, hvem vi er som ledere og, hvordan vi tænker om og oplever verden. Vi mødte vores egne ledelsesroller i noget andet end ledelse. Det gav nye indsigter, inspiration og fornyet nysgerrighed på lederroller og dynamik i vores ledelsesgruppe. I dialogen fik vi stillet skarpt på det, der vitaliserer ledelse for os individuelt, og på det, der risikerer at tappe os for energi i vores lederskab. Gennem forløbet har vi fået et dybere indblik i hinandens resurser, og vi har fået kortlagt problemfelter og værdier i vores ledelsesgruppe. Ud over en øget bevidsthed om de præferencer, man har som ledelsesperson, giver forløbet mulighed for at styrke samarbejdet og få en åben dialog om nye muligheder og veje at gå i ledelsesarbejdet.

Læs mere om ledelse, motivation og kunstmøder

Tortzen Bager m.fl, (2017): 3 i en: Læring, ledelse og organisationsudvikling. Tidsskriftet  Skolen i morgen, Dafolo Forlag.

Lene Tortzen Bager og Mette Møller, (2017): Kunst som resonansrum for lederes  kreativitet. Tidsskriftet Ledelse i Morgen, November 2017, Dafolo Forlag.