Mine metoder og systematik

Udgangspunktet i alle mine opgaver er en situationsbestemt kombination af forskningsbaseret viden, erfaring og metode sammen med deltagernes erfaring, forståelse og praksis.

Min fordring er, at vores samarbejde i sig selv skal inspirere, motivere, skabe refleksion og give ilt til kreativiteten. Derfor er enhver opgave unik.

Min tilgang er en systematisk gensidig læreproces

  • Udgangspunktet er de fokusområder, den enkelte har – hvad enten den enkelte er et individ eller en organisation
  • Vi starter med at afdække deltagernes erfaring, forståelse og værdier og skaber rammer om fælles undersøgelser heraf i forhold til de mål eller ønsker, I har
  • Afdækningen kan foregå på forskellige måder, fx gennem anerkendende dialog, gennem en rammesat undringsproces, gennem observation af praksis og diskussion af ekspertfaglige oplæg. En aftalt og tydelig rammesætning giver mulighed for åben dialog og refleksion mellem kolleger og ledelse
  • Refleksionerne  munder ud i nye undersøgelser, prøvehandlinger, prioriteringer, som bliver en delt erfaring gennem dialogen om dem
  • De nye erfaringer formes til praksis af dig/jer så de understøtter de mål, ønsker, værdier, I kan formulere nu
  • Processen fra start til slut afsluttes med evaluering og fælles refleksioner,  så den kan give dig/jer en styrket procesbevidsthed og redskaber til et fortsat udviklingsarbejde.

Jeg anvender systematiske metoder som aktionslæring, praksis observationer, undringsprocesser, anerkendende samtale, kollegial supervision og kollegial sparring.