Risikoen for pseudo-ledelse

Det værste ved målstyringen er risikoen for pseudo-ledelse og mistet arbejdsglæde.

Sådan siger en gymnasierektor,  der også udtrykker bekymring for, om ledelsen kan bevare medarbejdernes tillid og deres oplevelser af ordentlighed, retfærdighed og troværdighed, når ledelsen er placeret i en position, hvor de står på mål for en rammestyring, som er fremmed for opgaven.

Alligevel er det ikke en forfaldshistorie, rektorerne fortæller. For opgaven, at skabe en god skole for elever og medarbejdere, er både motiverende og meningsfuld. Den handler om at skabe meningsfulde forpligtende fællesskaber.

Læs min artikel om ledelses-roller og -opgaver i gymnasiet baseret på interviews med syv rektorer:  ”Fællesskabet, de fælles løsninger og det forpligtende samarbejde”. Den udkommer i Dafolo tidsskriftet Ledelse i Morgen, maj 2024.