Om tortzen.bager

Min faglige baggrund

• Jeg har en ph.d. fra Æstetik og Kultur, Aarhus Universitet – herfra har jeg teoretisk og praktisk viden om betydningsdannelse, om æstetiske processer og om erfaringsprocesser.

• Jeg har været forsker og udvikler i pædagogik og didaktik ved Aarhus Universitet – herfra har jeg teoretisk og praktisk viden om læring og erfaringsbaserede læreprocesser.

• Jeg har været forsker, underviser, udvikler, facilitator, konsulent, leder og proceskonsulent i mere end 25 år – herfra har jeg erfaring med, hvordan jeg sætter metoder i spil fra øjeblik til øjeblik i et levende samspil med dig og din organisation.