Videnproduktion i praksis

Videnproduktion i praksis er at gøre eksperimentet til drivkraft i udviklingen af kvalitet, kompetencer, arbejdsmiljø, organisation – og samtidig producere ny viden.

Det er kvalitets-, kompetence- og organisationsudvikling i et og samme træk.

Jeg kalder det et videnproducerende praksisfællesskab, når lærere arbejder med didaktiske afprøvninger som led i skolens organisatoriske udvikling.  Her er eksperimentet  et bevidst valg, fordi det åbner rutiner, sætter viden og erfaring i bevægelse, skaber relationer og overraskende ny viden.

Viden, som vi ikke kunne kende på forhånd, fordi den opstår i eksperimentet.

I den form for organisationsudvikling er  lærernes eksperimentelle didaktiske afprøvninger  omdrejningspunktet for dialoger mellem lærere og ledelsen om, hvad bliver skolens næste strategiske skridt. Den traditionelle forståelse af organisationens “Bottom” og “top” bliver mindre vigtig – vigtig bliver i stedet dialogen og forståelsen hen over den akse.

De centrale elementer i en sådan videnproduktion kan være:

  • Udpegning af praksisfællesskaber (faggrupper, klasseteam, par), der sætter viden i spil i prøvehandlinger
  • Prøvehandlinger er omdrejningspunkt for fælles observationer af, hvad der sker, når vi gør sådan (hvilke effekter har det, vi gjorde?)
  • Fælles refleksioner og beskrivelser af, hvad vi nu kan og ved
  • Udvikling af prototyper og beskrivelser af, hvilke ”positive afvigelser”, der forekommer i praksis
  • Dialog med ledelse om, hvad praksiserfaringer betyder for hvem vi er og for, hvor vi kan bevæge os hen: skolens næste skridt.

Videnproduktion sker med udgangspunkt i dem, vi er som skole, og tager sigte imod, dem, vi kan blive som skole, fordi  eksperimenterne udvikler praksisformer til os. Den nye viden kommer fra os og er tilpasset os og vores skolekultur.

Læs mere

Tortzen Bager og Willert (2020): Skolen som læringslaboratorium, debatindlæg i Gymnasieskolen januar, 2020.

Tortzen Bager og Willert (2020): Den videnproducerende skole, Ledelse i Morgen, februar 2020, Dafolo forlag.

Tortzen Bager (2020): En vision for skoleudviklingen. Ledelse i Morgen, september 2020, Dafolo forlag.