Fortroligt forum for rektorer

Sammen med Søren Urup, rektor på Mariagerfjord Gymnasium, starter jeg en lille netværksgruppe af gymnasierektorer, der vedkender sig, at rektoropgaven også har mere ensomme og vanskelige sider – og som har mod på at tale med hinanden om dem i fuld fortrolighed.

Vi forventer at samle en lille gruppe (a max 5 deltagere), der mødes nogle gange om året. Hvor ofte afhænger af ønsker og behov i gruppen, så det aftaler vi.

Møderne er dedikeret til de personlige dimensioner af rektorrollen, som du ikke kan tale med kolleger om. Emnerne er det, du er tvunget til at holde for dig selv,  fx

  • Den tvivl, du indimellem sidder alene tilbage med.
  • De dilemmaer, der af og til rammer dig personligt.
  • Den mening, du nogle gange har svært ved at finde.

Tanken er ikke at ”løse” hinandens udfordringer, men at lytte til og blive set af hinanden. Vi kunne kalde det etisk omsorg til rektoropgaven. Sigtet er at give de svære sider af ledelsesopgaverne omtanke, og gøre det i fortrolig dialog mellem erfarne kolleger. Håbet er, at møderne kan blive en resurse i hver vores lederskab.

Praktisk: Møderne foregår som udgangspunkt på skift på egne skoler (fx fra kl. 14-17). Du møder frem med noget, der ligger dig på sinde, og som du gerne vil fortælle om. Som erfaren supervisor står jeg for det praktiske og er med til at sikre klare rammer og dybde i samtalen.

Skriv til mig, hvis du er interesseret i at deltage i et fortroligt forum for rektorer!