Uddannelse er investering

I dag har jeg sammen med Susanne Thomsen Jensen, vicerektor på Odder Gymnasium, sendt en opfordring til de uddannelsespolitiske ordførere om at forholde sig til uddannelse som en samfundsmæssig investering.

Vi har formuleret vores synspunkter ganske kort i nedenstående debatindlæg, som desuden er til Danske Gymnasier, Gymnasieskolen, Politiken og til forskellige øvrige medier.  Vi opfatter debatindlægget som en opfølgning på og replik til kronikken af de tre gymnasierektorer i Politiken den 1.1. 19: Besparelserne på gymnasierne er gået alt, alt for vidt.

I kronikken opfordrer rektorerne landets politikere til at forholde sig offentligt til besparelserne på uddannelsesområdet. Vi følger den op med at opfordre til at se uddannelse som en investering og til at uddannelse bliver et politisk tema i den kommende valgkamp.

Forfattere: Lene Tortzen Bager, uddannelseskonsulent og Susanne Thomsen Jensen, vicerektor Odder Gymnasium.

Yderligere underskrivere: Odder Gymnasium: rektor Lars Bluhme, bestyrelsesformand Bent Engelbrecht, TR Allan Ahle.

 

Uddannelse er investering

Vi skal være ambitiøse og investere i uddannelse – ikke være ligeglade og bare spare.

I vores relativt lille samfund er vi dygtige til uddannelse af vores børn og unge. Vores høje uddannelsesniveau er vores råstof. Det er vores levebrød. Det er vores største potentiale, når vi skal klare os i den globale verden.

Sådan forstår vi os selv. Sådan har det været indtil nu. Men billedet er ved at krakelere. Vi er ikke længere en af de førende nationer inden for økonomisk prioritering af uddannelse: Som det fremgår af kronikken er vi i OECD-målinger faldet fra en 2. plads i 2016 til en 24. plads på ungdomsuddannelses-området.

Det er lidt med uddannelse som det er med indlandsisen: Tiden kan løbe fra os.

Besparelser på uddannelsesområdet sker i et omfang og med en hast, som får bølgen af kvalitet og potentiale til at knække lige der, hvor den har mest energi og bevægelse. Lige der, hvor den (ved egen) kraft sender bevægelsen videre: Viden, høj faglighed, erfaring og kvalitet til børn og unge og til fremtidens samfund. Til os alle.

Det kan blive med det høje uddannelsesniveau, som det er med klimaet. Det kan blive for sent at gribe ind. Hvis bølgen først knækker, siver kvaliteten ud i sandet. Bølgen bærer ikke den høje kvalitet ind i fremtiden.

 

 

 

Vi skal investere nu – tøven koster

Vi vil opfordre til, at vores politikere ser uddannelse som en seriøs og langsigtet investering i samfundet. Vi har nemlig ikke råd til at lade være:

Vores børn og unge skal have dygtige lærere, så vi skaber et fagligt solidt grundlag for at kvalificere den enkelte elev/studerende til vores demokratiske fællesskab. Og til vores store globale verdensborgerskab.

Det fordrer kvalitet og højt niveau. På ungdomsuddannelserne vil vi bibeholde og videreudvikle standarden, så vi kan tiltrække de dygtigste kandidater fra universitetet, for uden deres faglighed kan vi ikke opretholde det gode, solide faglige niveau, vi kender i dag.

Det fordrer meningsfulde rammer for motivation og trivsel – både for lærere og elever – fordi det er motoren og drivkraften, vi skal bygge på.

Vi vil opfordre til at vi som samfund investerer i et uddannelsessystem, som kan blive ved med at være nyskabende og eksperimenterende og fundamentet i udvikling af vores velfærdssamfund. Og til inspiration for verden omkring os.

Vi vil investere i uddannelse for at sikre et fagligt funderet engagement i FN’s verdensmål.

Besparelser bryder bølgen

Med besparelser får vi en bagud-skuende uddannelsessektor. Med udsigt til standardiserede undervisningsforløb, ingen plads til udvikling, nytænkning og innovation – og slet ikke plads til udfordring af det enkelte unge menneskes potentiale:

Det ender let med 10 hold for en lærer med religion og historie. Det svarer til 280 elever, man skal kende så indgående, at man føler sig klar til både at give dem løbende (læs: stakåndet) feedback, karakterer og i parentes bemærket opfylde gymnasielovens flotte intentioner om at udvikle kritiske og kompetente samfundsborgere med global bevidsthed og digital indsigt. Samme underviser skal endvidere påtage sig en rolle som teamleder, og så er der lige 15 elever, der skal have grundig vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af deres studieretningsprojekter. (Citat fra kronikken 1.1.19)

Det koster både tid, kvalitet og udvikling: Hvis bølgen af kvalitet knækker over uden at sende energien videre ind i fremtidens uddannelser, taber vi kvaliteterne i et højt uddannelsesniveau for vores demokratiske samfund.

Den menneskelige dannelses- og uddannelse er livslang, og selvbestemmelse og fælles ansvarlighed er det råstof vores velfærdssamfund bygger på. Det strider imod en lang og solid dannelsestradition at spare og nedprioritere uddannelse som fundamentet for vores demokratiske samfund.

Vi skal fortsat hæve vores uddannelsesstandard, så den følger samfundets udvikling, derfor skal vi være ambitiøse og investere i uddannelse – ikke være ligeglade og bare spare.

 

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *