Er vi vores værdier i praksis?

Det er nemt at skrive værdier ind i en rapport, på organisationens logo eller brevpapir. Og det er nemt at skrive dem med store bogstaver på væggen eller sætte værdierne i rammer ord for ord – herefter er det for alvor nemt at lave dem til regler og retningslinjer i organisationen.

Når værdier bliver til et billede eller en regel – noget, der ikke har selvstændigt liv mellem medarbejderne i organisationen – ja så er værdierne bare nogle ord på en væg, i en hensigtserklæring – og måske i den årlige festtale.

For værdier kan hurtigt holde op med at forme en organisation. Og faktisk, er det en risiko, at for meget optagethed af værdier trækker værdier ud af organisationen.

Hvordan får værdier liv i en organisation?

Værdier får liv og er levende, når de er bærere af organisationens erfaringer, forståelse og adfærd. Levende værdier er dem, organisationen kender sig selv igennem, og som den genkendes på af andre. Bærende værdier er i medarbejdernes daglige adfærd, og adfærden hjælper nye samarbejdspartnere til at skabe et sikkert billede af organisationen og af, hvad der forventes af dem.

Værdier, der lever mellem os på en arbejdsplads, engagerer andre til at deltage. De er invitationer.  De er i det, vi siger og i det, vi gør. I måden skolen fx tager imod på nye elever på, i måden læreren møder eleverne på gangen. I måderne læreren er sammen med eleverne i undervisningen, på studieturen og i eksamenssituationen.

Værdier som troværdighed, integritet og tillid og skabes gennem adfærd, der er troværdig, tillidsfuld og udstråler integritet.

Hos organisationspsykologen Karl E. Weick er en organisations værdier og strategi det samme som dens kultur. Kulturen er dem, vi er gennem det, vi gør.  Værdier skabes i praksis – gennem de måder, vi forsøger at handle meningsfuldt på. Derfor kan mening og værdi ikke adskilles fra vores adfærd i praksis. Værdier og mening er her. Og her. Hos Weick.

Hvis en organisation interesserer sig for, om den har liv i sine værdier, kan Weicks tilgang være en hjælp. For ved at stoppe op og undersøge, hvor organisationens værdier leves nu, kan den tage pejling af sine bærende værdier for fremtiden.

Derfor er det et godt spørgsmål at stille sig som organisation: Hvor og hvordan er vi vores værdier?

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *