Kompetencer til en styrket læringskultur

Kollegial supervision bliver i min nye bog – “Kollegial supervision i gymnasiet – kompetencer til en styrket læringskultur” – præsenteret som en systematisk metode til dialog og refleksion om undervisningen, som den foregår i praksis.

Læreren sætter sit eget fokus i undervisningen og kollegerne deltager i observation. I den efterfølgende dialog er der mulighed for, at læreren kan tale om sin faglige vurdering og sit beslutningsgrundlag. Dermed kan samtalen blive et forum, hvor lærerne gensidigt får indblik i hinandens beslutningsprocesser. Den individuelle beslutningskompetence kan blive en fælles og professionel beslutningskompetence gennem lærernes dialog.

Den metodiske tilgang til læring hos fagprofessionelle, som forstår den enkelte lærer som en helhed og som en integritet af viden, erfaring og værdier, er samtidig med til at skærpe lærernes bevidsthed om, hvordan den undersøgende tilgang stimulerer læring. Ikke alene i forhold til deres indbyrdes samarbejde i supervisionsprocessen, men også i dialogen med eleverne og med ledelsen. Supervisionsarbejdet kan styrke kompetencer på skolen generelt i forhold til samarbejde, læring og ledelse.

Resultaterne af den omfattende undersøgelse af løfteevne, trivsel, samarbejde og ledelse i gymnasieskolen, som er lavet de seneste par år, viser, at der er meget at arbejde videre med bl.a. i forhold til samarbejde i gymnasieskolen. I bogen her har jeg argumenteret for, at den professionelle kapitals områder – den menneskelige kapital, den sociale kapital og den faglige beslutningskompetence – bliver styrket gennem kollegial supervision. Dermed er kollegial supervision et bud på en måde at udvikle kompetencer til en styrket læringskultur med udgangspunkt i lærernes faglige perspektiv på undervisning og læring.

Bogen kan bestilles her:
https://www.dafolo-online.dk/bestil-b%C3%B8ger-og-tryksager-direkte-i-vores-onlinebutik/nyheder-skoleomr%C3%A5det-kollegial-supervision-i-gymnasiet-7788

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *