Ledelse og læring

Pædagogisk ledelse er i færd med at få en forstærket rolle i på alle uddannelsesniveauer. (på universiteterne jf. 2. delrapport fra Udvalget for Kvalitet og Relevans i videregående uddannelser 2014), Erhvervsuddannelser jf. rapporten Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne, EVA 2014), i gymnasieskolen jf. OK 13 og grundskolen jf. OK 13 og OK 15).

Ledelsesopgaverne er bl.a. at skabe rammer om lærernes opgaver, og det kan så let som ingenting blive en meget logistisk og organisatorisk opgave. Men pædagogisk ledelse er ikke mindst at skabe kompetente processer og klare mål, der er baseret på didaktiske og pædagogiske kompetencer fra kerneopgaverne i undervisning og skoleudvikling – på videndeling mellem lærere og ledelse.

Der er brug for mangeartede bud på, hvordan ledelsesopgaver kan løftes i et kvalificerende samarbejde. Det er bl.a. værd at sætte fokus på, hvordan den asymmetriske relation mellem leder og lærer ikke stiller sig i vejen for et tillidsfuldt og lærende samarbejde.

Den pædagogiske leder skal kunne arbejde både på et individuelt niveau med den enkelte lærer og på et kollektivt niveau med fællesskabet. Og der skal helst være en sammenhæng, så indsatser på det ene niveau virker ind på det andet niveau. Et væsentligt bidrag til at skabe sammenhæng mellem ledelse og læring er, at ledelser og lærere er lærende sammen. Ledere kan bl.a. gøre en forskel i de pædagogiske kerneopgaver ved at

  • Tale med lærerne om praksis og have et opdateret indblik i undervisningspraksis
  • Bruge erfaringer og konkrete handlinger – hvad gjorde vi? – til at skabe nye initiativer
  • Gøre skolens strategiske indsatsområder tydelige og tilstedeværende i det daglige gennem beskrivelser af erfaringer og praksis
  • Skabe overordnede rammer og processer i praksisudvikling i samarbejde med lærerne
  • Skabe tydelige processer, som ledelsen selv bidrager ind i

    Den væsentligste støtte skolen kan give er, at ledelsen er lærende og viser det.
    (Viviane Robinson)

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *