Læring, ledelse og organisationsudvikling

I forbindelse med efteruddannelsen E3U (Efteruddannelse i Entreprenørskab på 3 Uddannelsesniveauer) har vi i lærerteamet fået øjnene op for, at arbejdet med læreres entreprenørielle kompetencer kan være en Bottom-up strategi i forhold til udvikling af læring, ledelse og organisation som helhed. Med udgangspunkt i efteruddannelsen præsenterer vi E3U i en artikel i Dafolo tidsskriftet Ledelse i Morgen (marts 2017).

I artiklen begrunder vi vores tese om, at ledelsesperspektiver kan ændre sig gennem lærernes entreprenørielle kompetencer og tilgang til opgaven; og vi undersøger tesen med udgangspunkt i tre uddannelseslederes erfaringer fra medarbejdere på efteruddannelsen E3U.

Artiklen kan læses i forlængelse af den opmærksomhed, der er på ledelse i uddannelse, som er stærkt inspireret af international forskning i læringsorienteret ledelse (Robinson, 2015), professionelle læringsfællesskaber (Albrechtsen, 2013) og professionel kapital (Hargreaves & Fullan, 2016). Dagsordenen er orienteret imod professionalisering af lærernes samarbejde og systematiske udvikling af kompetencer og kvalitet i opgaveløsningen.

I artiklens perspektivering, ser vi de 3 uddannelseslederes erfaringer som eksempler på, hvordan entreprenørielle arbejdsprocesser blandt underviserne giver ledelsesopgaver, hvor ledelsen må prioritere og skabe rammer ud fra de muligheder, hensyn og kriterier, som en entreprenøriel og afdækkende arbejdsproces sætter i gang. Ledelsen spiller en væsentlig rolle i forankringen af en entreprenøriel tilgang i organisationen. Det kræver en ledelseskurs, der tydeligt placerer organisationen i en samfundsmæssig kontekst og aktivt skaber rammer om, at lærerne kan arbejde didaktisk med elevernes kompetencer til at agere i en fremtid, vi ikke kender. De ledelsesopgaver kan fordre særskilt kompetenceudvikling og ny viden i ledelsen.

Læs hele artiklen i temanummeret ”Ledelse af det 21. århundredes kompetencer” af tidsskriftet Ledelse i Morgen, marts 2017 her:

http://www.ledelseimorgen.dk

Læs mere om E3U efteruddannelsen her:

http://tdm.au.dk/undervisning-og-kurser/efteruddannelse-i-entreprenoerskab/

Læs mere om Fonden for Entreprenørskabs indsats for efteruddannelse her:

http://www.ffe-ye.dk/undervisning/efteruddannelser/indsats-for-efteruddannelse

 

 

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *