Udgangspunktet i alle mine opgaver er en situationsbestemt kombination af forskningsbaseret viden, erfaring og metode sammen med deltagernes erfaring, forståelse og praksis.

Min fordring er, at vores samarbejde i sig selv skal inspirere, motivere, skabe refleksion og give ilt til kreativiteten. Derfor er enhver opgave unik.

Min tilgang er en systematisk gensidig læreproces

  • Udgangspunktet er de fokusområder, den enkelte har – hvad enten den enkelte er et individ eller en organisation
  • Vi starter med at afdække deltagernes erfaring, forståelse og værdier og skaber rammer om fælles undersøgelser heraf i forhold til de mål eller ønsker, I har
  • Afdækningen kan foregå på forskellige måder, fx gennem anerkendende dialog eller gennem observation af praksis. En aftalt og tydelig rammesætning giver mulighed for refleksion mellem kolleger og ledelse
  • Refleksionerne  munder ud i nye undersøgelser, afprøvninger, prioriteringer, som bliver en delt erfaring gennem dialogen om dem
  • De nye erfaringer formes af dig/jer så de understøtter de mål, ønsker, værdier, I kan formulere nu
  • Processen fra start til slut afsluttes med evaluering og fælles refleksioner,  så den kan give dig/jer en styrket procesbevidsthed og redskaber til et fortsat udviklingsarbejde.