Udgangspunktet for dette forløb er ikke en mangelsituation, men min erfaring for at du som pædagogiske leder har brug for sparring og rum til at udvikle dig i opgaverne. Forløbet her er tænkt som et lille frirum, der er rettet imod de personlige dimensioner i dit lederskab.

Vi kommer til at arbejde med din personlige motivation ved at bevidstgøre om de personlige dimensioner i dine tilgange. På den måde kommer du i  kontakt med dine erfaringer og værdier – og de dybe resurser, du har her. Når vi anvender vores dybe resurser øger det vores troværdighed og gennemslagskraft, og du oplever at kunne skabe nærvær og tillid – til glæde for dig selv og for dem, du leder og samarbejder med.

Når du arbejder fra dit personlige udgangspunkt i det faglige, er effekten mere end ”en løst opgave”, fordi din forholdemåde er med til at styrke gensidig tillid, relationer, værdier omkring dig.

Hensigt

Forløbet sigter imod at styrke dine kompetencer til:

  • At du kan mærke og genkende dine egne resurser.
  • At du kan blive bevidst om og opsøge dine resurser.
  • At du kan anvende og bringe dine personlige resurser i spil i dit ledelsesarbejde og reflektere over, hvordan de påvirker din oplevelse af opgaven.

Forløbet

Forløbet kan fx rumme følgende elementer:

  1. Individuelt interview med afdækning af dine aktuelle opgaver, personlige erfaringer, vej til ledelse.
  2. Workshop på Aros (eller et kunstmuseum i din by) med afdækning af og bevidstgørelse af dine personlige resurser. Vi arbejder i en lille fastlagt proces med dialog om kunstværker.
  3. Efterrefleksioner og afklaring af, hvilket fokus og hvilken aktuel arbejdsopgave, du  vil arbejde med i det følgende.
  4. Praktisk arbejde i din egen skolekontekst med den valgte opgave. Undervejs får du supervision efter aftale.
  5. Afsluttende samtale og refleksioner: Hvad er du blevet opmærksom på gennem forløbet?

Forløbet kan rekvireres individuelt eller parvis af uddannelsesledere med opgaver på samme eller forskellige skoler.

Læs mere om pædagogisk ledelse, motivation og kunstmøder

Tortzen Bager m.fl, (2017): 3 i en: Læring, ledelse og organisationsudvikling. Tidsskriftet  Skolen i morgen, Dafolo Forlag.

Lene Tortzen Bager og Mette Møller, (2017): Kunst som resonansrum for lederes  kreativitet. Tidsskriftet Ledelse i Morgen, November 2017:  Dafolo forlag.