Der er læring og mulighed for kompetenceløft  alene ved at arbejde sammen om de daglige arbejdsopgaver. På alle arbejdspladser. For i al praksis ligger der erfaring og viden som kan vokse – og få medarbejdere og samarbejde mellem dem til at vokse –  af at blive delt mellem kolleger og med ledelse.

I samarbejde med medarbejdere og ledelse, faciliterer jeg processer, hvor den daglige udførelse af arbejdsopgaverne kan blive til kompetenceløft og ny viden. Jeg anvender Aktionslæring som en systematisk metode til at lære af handling (aktion) i egen praksis gennem et parallelt og rammesat samarbejde mellem kolleger i en læringsgruppe.

Benedicte Madsen beskriver Aktionslæringens DNA sådan:

Aktion (handling) og Læring er de to hovedstrenge i DNA-et og for at der kan komme praksisberigelse, udvikling og læring ud af det, skal A-og L-strengen kobles på hensigtsmæssige måder:

  • I forpligtende fællesskab,
  • Gennem nysgerigt spørgende/undersøgende tilgang
  • Refleksionsprocesser
  • Rammesætning

Læring på flere niveauer

Forskning viser, at læringsudbyttet for deltagere i aktionslæring kan være udviklende i den forstand, at deltagere opnår ny erfaring, der kan forandre deres tilgang til opgaven og deres adfærd.

Helt parallelt til erfaringer og evalueringer fra forløb med kollegial supervision understøtter også aktionslæring kompetencer og kvaliteter, der er væsentlige i en gensidig lærende organisationskultur. Det er kompetencer, der styrker og udvikler kvaliteter, som er efterspurgte på alle arbejdspladser:

  • Samarbejde om de centrale opgaver,
  • Oplevelse af tilhørsforhold og trivsel
  • Skabelse af ny viden

Læs mere

Benedicte Madsen, m.fl: Aktionslæringens DNA, VIA Systime, 2010.

Hanne Møller, Maria Nyborg Matthiesen, Susan Starbæk: Strategisk aktionslæring, Akademisk forlag 2014.

Hargreaves & Fullan: Professionel kapital, Dafolo, 2016

Graff & Molkte: Samarbejde og social kapital i organisationer, Psykologisk forlag, 2015

Tina Andersen, Kirsten Bro, Sune Steiniche, Marianne Gram Thrane: Hands on aktionslæring – en guidet tour i 6 trin, Via University College: https://www.ucviden.dk/ws/files/29411218/hands_on_aktionslaering.pdf