I samarbejde med erhvervspsykolog Mette Møller tilbyder jeg et særligt forløb for ledere: Kunstmødet. 

I udviklingen af Kunstmødet tog vi afsæt i, at vi i vores jobs som konsulenter dagligt møder ledere, som på forskellige måder har udviklet deres egne metoder til at skabe sig pauser til fordybet eftertanke i en kompleks og tæt hverdag. Inspireret heraf tilbyder vi Kunstmødet, hvor kunstmuseet bliver lederens pauserum, og kunsten bliver mellemværk for lederens refleksion. Kunstmuseet bliver dermed ramme for lederudvikling.

Lederen kommer til kunstmødet med sine naturlige forudsætninger. Kunstmuseet tilbyder sit særlige rum og kunstværket sin sanselige verden med egen appel. Vi bruger med andre ord de rammer og de værker, som museet tilbyder.

I et kort lederudviklingsforløb rammesætter vi en samtale mellem lederen og kunstværker, hvor lederen kan spille sine tanker, ideer og indsigter ud og få en form for respons tilbage, som forstærker lederens personlige kreativitet.

Kunstmødet rammesættes i enkle trin

1. Intro-interview på egen arbejdsplads (1 time)
2. Et faciliteret møde mellem kunstværk og leder på kunstmuseum (ca. 2 timer)
3. En opfølgende dialog om fremtiden på egen arbejdsplads (1 time)

Lederne siger om forløbet: 

  • Det her burde alle ledere få mulighed for. Jeg har tænkt noget over hvorfor, det har efterladt dette indtryk på mig, selvom det blot var en kortere seance. Jeg tror, at det handler om at blive mødt i noget som leder, hvor jeg også kan ses som det menneske eller den person, som jeg er. Det træder så tydeligt frem igennem oplevelsen.
  • Anvendelsen af kunst i forbindelse med ledelsesudvikling er efter min vurdering både nytænkende, udfordrende og utrolig spændende og nyttig. Kunst er ganske enkelt et fremragende redskab til at få folk til på en aktiv måde at forholde sig til deres egen rolle og adfærd som leder.
  • Metoden til at gå i dialog med kunsten som leder og som menneske har jeg lært nu, og det er værdifuldt for mig. Jeg har også fået konkrete hverdagsudfordringer belyst og løftet videre. Hele forløbet som samlet pakke har for mig som leder været berigende og gjort mig interesseret i at træne denne særlige form for opmærksomhed yderligere.
  • Det har været et privilegium – og et anderledes, berigende og givende forløb både ift. konkrete problemstillinger fra min hverdag, men også ift. det, som jeg vil kalde mine egne blinde vinkler som leder. Ved at få set på nogle bestemte vinkler, er jeg blevet optaget af at fastholde nogle vigtige indsatser og samtidig til at tage fat i de vanskeligere ting, som organisationen kalder på. 
  • Mødet imellem min ledelse og kunstværkerne styrker og forstærker noget, som allerede er der. Noget, som jeg godt ved allerede, men som jeg alligevel kan komme til at tvivle på. Eller helt glemme. Det bærer ind i noget, hvor jeg får en bestyrket lyst til at stå fast, og jeg bliver mere sikker. Her skal jeg ikke nødvendigvis lære noget nyt. Her skal jeg blot finde tilbage – eller frem – til noget, som allerede er der. Det styrker min daglige ledelse at vide, hvad det er – og at ville det. Det styrker sammenhængen imellem det personlige lederskab og ledelse.

Testimonial fra teambuilding på Rosenborg Slot

Jens Borsholt, Enhedschef Slots-og Kulturstyrelsen, Arkitekt MAA, MDB:

Det var rigtigt interessant og levede fuldt ud op til forventningerne!

Jeg har arbejdet sammen med Lene og Mette i regi af den gruppe af virksomhedsledere (VL-gruppe), som jeg bruger som et vigtigt ledelsesnetværk for sparring og inspiration for mit daglige virke som enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen. Opgaven var at understøtte en fusion imellem 2 netværk, så vi fremadrettet kan bruge hinandens viden og kompetencer og dermed forstærke vores individuelle kreativitet og mod som ledere. Jeg var meget glad for sessionen, som fuldt ud levede op til forventningerne!

Rammen var vital og forfriskende utraditionel, fordi arkitektur, historie og kunstværker dannede afsæt for de samtaler og indsigter, som vi hver især fik. Der blev stillet skarpt på den enkelte leders kreativitet på en rigtig interessant måde og på en anderledes udebane, som bevirkede, at vi hurtigt kunne komme tæt på hinanden og lukke op for noget, der var centralt og vigtigt for den enkelte i dagligdagen. Samtalerne fik en anden dybde og kvalitet, og vi kunne lettere hjælpe og udfordre hinanden i netværket på en mere præcis og vedkommende måde – ikke så meget udenomssnak. Vi tog fx fat på den enkeltes forhold til magt og hvordan vi på en konstruktiv og kvalificeret måde kunne bruge indsigten fra samtalerne direkte til at navigere ud fra i vores ledelsesopgaver.

Læs mere

Lene Tortzen Bager og Mette Møller, (2017): Kunst som resonansrum for lederes  kreativitet. Tidsskriftet Ledelse i Morgen, November 2017, Dafolo Forlag.

Se også KUNSTENs udbud af vores ledelsesforløb:

https://kunsten.dk/da/indhold/nyt-lederudvikling-paa-kunsten-9396