Hvordan bliver undersøgelsen af en skoles professionelle kapital til kvalitet i dagligdagens opgaveløsning? Det er et aktuelt spørgsmål i gymnasieskolen, hvor skoler løbende får afdækket deres trivsel, løfteevne og samarbejdskultur. De samme undersøgelser foldes nu ud på erhvervsskoler, VUC og i Folkeskolen.

Et lignende spørgsmål er aktuelt i forhold til  de obligatoriske afdækninger i APV, Medarbejder- og Elevtrivselsundersøgelser: Hvordan bliver data til øget kvalitet, trivsel og samarbejde for forskellige medarbejdergrupper?

I min støtte til opfølgning på undersøgelser starter vi med, at medarbejdere i samarbejde med ledelsen udpeger de data, som de finder vigtigst. Derefter aftaler vi, hvordan det videre arbejde med undersøgelsens svar i sig selv kan blive konstruktivt og meningsskabende.

Pointen er: Det udvikler både anerkendelse, feedback, tillid, relationer, motivation og den fælles beslutningskompetence, når medarbejdergrupper og ledelser deltager i undersøgelser og udvikling sammen.

Vi skal samarbejde  om de centrale opgaver på måder, der udvikler den arbejdskultur, vi ønsker os.

Hos Gymnasielærerforeningen (GL) præsenterer jeg mig som konsulent her:

https://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Documents/Konsulenter%20d.pdf

 

 Læs mere

Lene Tortzen Bager, (2018). Udfordringer for ledelseskulturen i gymnasiet. Tidsskriftet Ledelse imorgen nr. 3, Dafolo.

Lene Tortzen Bager, (december 2016). Debatindlæg Gymnasieskolen: Professionel Kapital – Hvordan kommer vi fra data til udvikling? 

Lene Tortzen Bager, (2018). Kollegial supervision i gymnasiet – kompetencer til en styrket læringskultur. Dafolo forlag.