Gymnasieledelsers vilkår og trivsel

Gymnasiesektorens opgave og rammer er i vedvarende forandring, og i trivselsundersøgelser fortæller medarbejdere om belastningsreaktioner som mistrivsel og moralsk stress. Hvordan påvirker det ledelsesopgaverne og ledelsernes trivsel? Det fortæller gymnasieledelser om i interviews, som jeg laver i disse dage. Den konkrete anledning er, at Benedicte Madsen og jeg er gæsteredaktører af et temanummer af Erhvervspsykologisk… Læs mere Gymnasieledelsers vilkår og trivsel

Hvad kan evolutions-psykologien sige om det gode i mennesket?

Jeg kan anbefale at lytte til Supertanker fra 28.august 2023, hvor Rutger Bregmans bog, Det gode menneske er omdrejningspunkt for dialogen mellem Carsten Ortmann (vært), Kresten Lundsgaard-Leth (filosof og højskolelærer) og Benedicte Madsen (tidligere lektor v. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet). Supertanker | Den sødeste overlever | DR LYD Bregman er historiker og i bogen viser… Læs mere Hvad kan evolutions-psykologien sige om det gode i mennesket?

Fra stenalder til nutid

Sammen med Benedicte Madsen (tidligere lektor v. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet) har jeg gennem en tid drøftet aktuelle trivselsproblematikker i gymnasieskolen, sådan som jeg møder dem som konsulent. Vi har set på dem i lyset af en evolutionspsykologisk teori, Humanitas-teorien, der udviklet af Professor Boje Katzenelson (psykologisk Institut, Aarhus Universitet). Det er teorien om, at… Læs mere Fra stenalder til nutid

Fællesskabet om opgaven

Jeg opfanger ofte diversitet og en vis usikkerhed i lærere og ledelsers beskrivelser af, hvad opgaven er, i forbindelse med mit arbejde som konsulent i gymnasieskolen. Jeg tror, usikkerheden er en af flere årsager til, at tillids- og samarbejdsrelationer er blevet vanskelige, sådan som trivselsmålinger på en række skoler viser det. Det er ikke godt… Læs mere Fællesskabet om opgaven

Kollegial supervision er et fagligt resonansrum

Morten Gundel inviterede. Han er i øvrigt gymnasielærer og podcastvært og producer. Vi indrettede mit køkken til lydstudie. I en intens times tid talte vi sammen om kollegial supervision. LYT med i Mortens og min samtale om kollegial supervision, om kvalitet, ny ”alenehed” i lærerrollen, om fælles aktioner og refleksioner mellem lærere – og om… Læs mere Kollegial supervision er et fagligt resonansrum

Tjek årsagskæderne!

De mistrivselsreaktioner vi ser hos lærere, forstår jeg som sunde behov for at slippe ud af belastninger og alenehed. Skoler imødekommer medarbejderreaktionerne med de midler, der er til rådighed i form af sygemeldinger og måske særaftaler om nedsat tid. Men ingen af delene griber årsagerne. Og ingen af delene griber muligheden for at undersøge, hvor… Læs mere Tjek årsagskæderne!

Væk med alenehed

Slip kontrol, væk med alenehed, styrk fællesskaber  De mistrivselsreaktioner, vi ser i MTUer hos lærere, forstår jeg som sunde behov for at slippe ud af belastninger og alenehed. Skoler imødekommer medarbejderreaktionerne med de midler, der er til rådighed i form af sygemeldinger og måske særaftaler om nedsat tid. Men ingen af delene griber årsagerne. Og… Læs mere Væk med alenehed

Lærer-elev relationens betydning for lærertrivsel

Jeg har tidligere beskrevet trivselsudfordringer hos gymnasielærere ift. forandrede rammer, forandringer af den pædagogiske opgave og foranderlighed som et vilkår i gymnasieskolen. Men jeg har fået øje på endnu en dimension, og som jeg tror, er vigtig. Det drejer sig om, forandringer i betingelser for lærer-elev relationer og om de forandringers betydning for lærertrivsel. Det… Læs mere Lærer-elev relationens betydning for lærertrivsel

Sammen om trivsel

Trivselsmålinger viser desværre, at et voksende antal medarbejdere i gymnasieskolen beskriver ubalance mellem arbejde-privatliv, problemer med udbrændthed, søvn og stress. Umiddelbart ser det ud som individuelle reaktioner. Men ved nærmere undersøgelse viser trivselsudfordringerne sig at være individuelle reaktioner på fælles udfordringer. Hvordan kan det hænge sammen? Og hvor bliver trivsel af, når den bliver væk?… Læs mere Sammen om trivsel

Trivsel under pres

Gennem de seneste år har jeg som konsulent fået indblik i en række gymnasiers trivselsundersøgelser. Undersøgelserne viser et billede af skoler, hvor de relationelle kvaliteter er under pres. Trivselsproblemer er knyttet til skolens sociale kapital – tillid, retfærdighed og samarbejde. I mange tilfælde kommer det til udtryk i et dyk i oplevet kvalitet, engagement og… Læs mere Trivsel under pres