Kategori: Ikke kategoriseret

Jeg mener, vi som samfund og som lærere, ledere og uddannelseskonsulenter skal ønske os mere faglig nysgerrighed i samarbejdet omkring skolens udvikling. Det siger jeg ud fra en hypotese om, at skoleverdenen og udviklingen af den har fået for definerede rammer og er blevet løsnet for meget fra sit faglige omdrejningspunkt. Jeg ser tanken om […]

Det er en gammel budhistisk indsigt, at et menneskes kontrol forhindrer det i at mærke, at noget andet bærer det. Kun hvis vi slipper, kan vi erfare, at noget andet bærer. Hvis vi overfører denne indsigt på de seneste måneders nødundervisning i skolerne, hvad er det så, erfaringerne giver os indblik i: hvad bærer igennem? […]

Vi gør ting anderledes for tiden, fordi vi er nødt til det. Men noget af det, vi gør anderledes, er måske værd at holde fast i for fremtiden…? Det er min tanke bag denne invitation: Jeg inviterer til, at lærere kan samles i mindre grupper om dialog og refleksion af det, som den her uventede […]

1. Skolen genindsætter læreren som faglig herre i eget hus og skaber rammer om et koordineret samarbejde mellem lærere og ledelser. 2. Skolen organiserer, at lærersamarbejde om didaktiske undersøgelser er udgangspunkt for udvekslinger mellem lærere og ledelser. 3. Skolen skaber professionel udvikling med udgangspunkt i og respekt om den faglige viden, der allerede findes ”hos […]

Søren Willert og jeg har publiceret dette debatindlag i Gymnasieskolen: Vi er to konsulenter, som har mødt hinanden omkring en fælles optagethed. Det, vi er optagede af, er kompetenceudvikling, men i en ganske bestemt form. Vi kalder det videnproduktion. Gymnasieskolens temanummer, november 2019, om efter-videreuddannelse gav os umiddelbar inspiration til dette indlæg. Det er en […]

Jeg har mødt nogle interessefæller, som er optaget af det samme som jeg! De kalder det bare noget andet. Konsulenthuset Agora arbejder med at ”gentænke organisationer” og med at udvikle ”den videnproducerende skole”. Deres ambition er, at de selv skal arbejde på måder, som er eksperimentelle. Det kan jeg i den grad spejle mig i! […]

For sygeplejersken er dagligdagen er fuld af situationer, hvor hun vurderer, hvad vil være bedst og rigtigst at gøre nu? I bedømmelsen af ”bedst” og ”rigtigst” skal sygeplejersken afveje fagligt, erfaringsmæssigt og etisk i forhold til situationen her&nu. Den kompetente afvejning i situationen gør den fagprofessionelle til ”øjeblikkets tjener”, som Aristoteles kaldte det. Og den […]

I dag har jeg sammen med Susanne Thomsen Jensen, vicerektor på Odder Gymnasium, sendt en opfordring til de uddannelsespolitiske ordførere om at forholde sig til uddannelse som en samfundsmæssig investering. Vi har formuleret vores synspunkter ganske kort i nedenstående debatindlæg, som desuden er til Danske Gymnasier, Gymnasieskolen, Politiken og til forskellige øvrige medier.  Vi opfatter […]

Det er nemt at skrive værdier ind i en rapport, på organisationens logo eller brevpapir. Og det er nemt at skrive dem med store bogstaver på væggen eller sætte værdierne i rammer ord for ord – herefter er det for alvor nemt at lave dem til regler og retningslinjer i organisationen. Når værdier bliver til […]

Som konsulent i gymnasieskolen har jeg gennem de seneste år oplevet, hvordan det nære samarbejde mellem de fagprofessionelle lærere og ledelser er kommet under et større og større forventningspres. Tendensen er groft sagt, at ledelsen skal honorere krav om dokumentationer, undersøgelser og indsamlinger, som ikke er udtænkt i den faglige læringskultur, skolen virker i, – […]