Platform for videreudvikling af kompetencer, kvalitet og kultur i uddannelser

Tortzen.bager tilbyder

Videncentret sætter fokus på samarbejde og systematisk videndeling mellem lærere og ledelser i uddannelser.

Et partnerskabsprojekt om fælles efteruddannelse af lærere i grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

Kollegial supervision er en metode til kompetenceudvikling baseret på aftalt dialog og refleksion om undervisningspraksis mellem kolleger.

Faciliteret forum for uddannelsesledere med henblik på gensidigt at professionalisere pædagogisk ledelse

Aktionslæring er en metode til at lære af handling (aktion) i egen undervisningspraksis gennem et parallelt og rammesat samarbejde med kolleger i en læringsgruppe.

Seneste indlæg på bloggen
 • I særnummeret af Gymnasieskolen 9, 2016, præsenterer Tage Søndergaard Kristensen (TSK) resultaterne fra den omfattende undersøgelse af Professionel Kapital på mere end 100 danske gymnasier, som GL har initieret. Præsentationen af undersøgelsens design og resultater er spændende! Men den åbner naturligvis også for en række spørgsmål ikke mindst i forhold til, hvordan skolerne kan arbejde […]

 • Vores uddannelseskultur er under pres. Uddannelsestænkningen i Danmark er rundet af en tradition, hvor uddannelse betyder dannelse og udvikling af kompetencer til et godt liv med ansvar og mulighed for at indgå aktivt i samfundslivet og bidrage i demokratiet. Det gælder det hele menneske, og det gælder hele livet. Regeringens politiske dagsorden er, at flere […]

 • Elevernes læring er lærernes centrale fællesopgave. Den enkelte lærer udfører dele af opgaven alene, men hoveddelen er baseret på samarbejde med lærerkollegiet. For eksempel har lærerens faglige og sociale forventninger til eleven en afgørende virkning på elevens forventninger til sig selv – og forventninger til eleven formuleres i samarbejde mellem lærere og ledelse på skolen. […]

Det siger kunderne
 • Susanne Thomsen Jensen, Vicerektor Odder Gymnasium

  "Sammen med dig finder vi "momentet" og arbejdsglæden i processen - vi skaber mere værdi - vi kommer nye steder hen i et kendt uddannelseslandskab"
 • Hanne Leth Andersen, Prorektor, RUC

  "Lene insisterer ambitiøst på at nå længere ved at dvæle ved detaljen og fastholde momentet, og ved at se mulighed, potentiale og ressource, der hvor andre går i stå. Hun kommer med indlevelse, baserer sig på værdier og faciliterer forandring. Sådan får hun processer til at forme sig og mennesker til at vokse i dem."
 • Elisabeth Møller Løye, Fredericia Gymnasium

  "Du hæver niveauet for den kollegiale supervision med din solidt videnskabeligt funderede tilgang til supervisionsprocessen. Samtidig gør din praktiske erfaring og gode indlevelsesevne dig til en særdeles troværdig formidler af supervisionsværktøjet."
 • Jens Verdoner, Pædagogisk leder, Åbenrå Statsskole

  ”Lene styrede vores proces, så vi fik stof til eftertanke og drive i udviklingen. Hun hjalp os til at holde fokus på det ’vi’, som var sammen om kursisternes udvikling, og kvalificerede vores overvejelser over undervisning og læring.”
 • Anders Ølsgaard, uddannelsesleder, Aarhus Katedralskole

  "Kollegial supervision har betydet dybe, nærende undersøgelser af det, der virkelig betyder noget for undervisere – dét, som nye handlemuligheder udgår fra"