Kompetencer. Kvalitet. Kreativitet. Kultur.

Jeg arbejder med den enkeltes faglighed som en drivkraft og et engagement, der er personligt, dybt og ægte.

Kompetencer

vokser, når vi er i refleksiv dialog om praksis

Kvalitet

udvikler sig, når vi skaber mening

Kreativitet

udfolder sig, når vi eksperimenterer

Kultur

er summen af vores måde at arbejde på

Jeg forstår faglighed som den enkeltes viden og erfaring og begge dele er naturligvis individuelle.

Jeg skaber rammer, hvor alle involveredes viden og erfaring kan undersøges og bringes i spil sammen med kolleger i refleksioner i forhold til den fælles opgave.

Jeg skaber grundlag for professionelt samarbejde, der kan udbygge og udvikle den enkeltes personlige drivkraft sammen med kolleger.

Jeg arbejder i levende erfarings- og læreprocesser for at styrke:

  • Tillid
  • Inspiration
  • Relationer mellem kolleger
  • Nysgerrighed
  • Lyst til at eksperimentere

Jeg arbejder med dybt forandrende kompetencer til at være i udvikling og åbne perspektiver.

Jeg arbejder med respekt for og viden om, at fagprofessionelle udvikler sig ved at eksperimentere og sætte sin professionalisme i spil. For alle bliver dygtigere af at arbejde i åbne og undersøgende processer sammen. Det styrker vores evne til at handle her og nu ud fra de betingelser, der er til stede.

Vi skal arbejde på måder, der skaber den arbejdskultur, vi ønsker.

Sådan har vi oplevet samarbejdet

Aktuelle opgaver

Individuel ledelsessparring

Ledelsessparring på klippekort

Sparring on demand  – ofte i form af  en morgentime i skoven før dagens møder og samtaler har taget hele lederens opmærksomhed.

Sådan bruger en leder på universitet sit klippekort med individuel sparring til at få mulighed for at udtrykke sine tvivl og overvejelser, lytte til sine refleksioner og formulere retning og mening i aktuelle vanskelige ledelsessituationer.

Pædagogisk coaching i kunstnerisk uddannelse

På et Kunstakademi

En kunstner, der varetager undervisning af studerende på kunstakademiet,  oplever, at høje og utydelige krav til kvalitet, kreativitet, passion og individuel præstation  er en vanskelig cocktail.  Vi bestemmer os for at arbejde med observationer og efterfølgende samtaler i forbindelse med forskellige undervisningsaktiviteter. Vi mener, det kan blive  en systematik måde at skabe rum til kunstnerens fortsatte læring og personlige passion for kunstfaget.

Det forpligtende fællesskab

På en HF og VUC-skole

Projektet anvender fælles didaktisk refleksion og prøvehandlinger som centrale arbejdsformer i lærer- og ledelsesteams. Vi arbejder over  et længere tidsforløb med progression fra handling og refleksion til læring.  Det er vores hensigt gennem den proces at udvikle et professionelt læringsfællesskab, som er meningsfuldt og levedygtigt, fordi vokset og groet her hos os på skolen. Projektet er helskoleprojekt med deltagelse af lærerne og ledelse.

FGU som ny skoleform

På en FGU-skole lader ledelsen det organisatoriske kompetenceudviklingsarbejde foregå som et overordnet aktionslæringsforløb med parallelt løbende spor: Teamet som professionelt læringsfællesskab (PLF) og projektbaseret undervisning (PBL) er grundsten i arbejdet med FGUens 15 didaktiske værdier og medarbejdernes grundforståelser. Kompetenceudviklingsforløbet foregår i et tæt og koordineret samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og eksterne eksperter.

Kollegial supervision i lærergrupper

På grundskoler, efterskoler, FGU og gymnasier

Den formelle dialog om undervisningen giver en ramme til fælles didaktisk refleksion og til,  at kolleger sammen forholder sig undersøgende til undervisningen. Kollegial supervision bruges til at fastholde og udvikle professionelle kompetencer til at samarbejde om praksis i undervisning og vejledning. Det er en central metode til udvikling af professionelle læringsfællesskaber

Tilbagelæsning af Professionel Kapital-undersøgelser

På gymnasier

Når den samlede PK-rapport lander på skolen, er der et stykke vej at gå. Vi skal kortlægge  og skabe enighed om  det billede, PK-undersøgelsen giver af os og vores skole: Hvad er de væsentligste og vanskeligste udfordringer hos os – og hvordan skal vi arbejde, så vores opfølgning aktivt hjælper med at forme, det vi har brug for nu?

Fra skole til skole involveres medarbejdere på forskellige måder i formningen af praksis omkring skolens centrale opgave: at skabe læring hos eleverne i en stærk læringskultur for alle på skolen.

Seneste blogindlæg