Platform for videreudvikling af kompetencer, kvalitet og kultur i uddannelser

Tortzen.bager tilbyder

Videncentret sætter fokus på samarbejde og systematisk videndeling mellem lærere og ledelser i uddannelser.

Et partnerskabsprojekt om fælles efteruddannelse af lærere i grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

Kollegial supervision er en metode til kompetenceudvikling baseret på aftalt dialog og refleksion om undervisningspraksis mellem kolleger.

Pædagogiske ledere er et afgørende bindeled mellem lærere og ledelse i udviklingen af skolen som et "professionelt læringsfællesskab".

Aktionslæring er en metode til at lære af handling (aktion) i egen undervisningspraksis gennem et parallelt og rammesat samarbejde med kolleger i en læringsgruppe.

Seneste indlæg på bloggen
 • Lærernes samarbejde er en vej til at løfte kvaliteten i uddannelser og til at styrke og professionalisere gymnasieskolen som arbejdsplads. Det siger international forskning, og gymnasielærerforeningen bakker op. Jeg ser et øget lærersamarbejde som en præcis pædagogisk ledelsesopgave: Pædagogiske ledelse skal skabe afsæt for, at lærersamarbejde kan bidrage med konkrete faglige forslag til ledelsens strategiske […]

 • I forbindelse med efteruddannelsen E3U (Efteruddannelse i Entreprenørskab på 3 Uddannelsesniveauer) har vi i lærerteamet fået øjnene op for, at arbejdet med læreres entreprenørielle kompetencer kan være en Bottom-up strategi i forhold til udvikling af læring, ledelse og organisation som helhed. Med udgangspunkt i efteruddannelsen præsenterer vi E3U i en artikel i Dafolo tidsskriftet Ledelse […]

 • I særnummeret af Gymnasieskolen 9, 2016, præsenterer Tage Søndergaard Kristensen (TSK) resultaterne fra den omfattende undersøgelse af Professionel Kapital på mere end 100 danske gymnasier, som GL har initieret. Præsentationen af undersøgelsens design og resultater er spændende! Men den åbner naturligvis også for en række spørgsmål ikke mindst i forhold til, hvordan skolerne kan arbejde […]

Det siger kunderne
 • Susanne Thomsen Jensen, Vicerektor Odder Gymnasium

  "Sammen med dig finder vi "momentet" og arbejdsglæden i processen - vi skaber mere værdi - vi kommer nye steder hen i et kendt uddannelseslandskab"
 • Hanne Leth Andersen, rektor, RUC

  "Lene insisterer ambitiøst på at nå længere ved at dvæle ved detaljen og fastholde momentet, og ved at se mulighed, potentiale og ressource, der hvor andre går i stå. Hun kommer med indlevelse, baserer sig på værdier og faciliterer forandring. Sådan får hun processer til at forme sig og mennesker til at vokse i dem."
 • Elisabeth Møller Løye, Fredericia Gymnasium

  "Du hæver niveauet for den kollegiale supervision med din solidt videnskabeligt funderede tilgang til supervisionsprocessen. Samtidig gør din praktiske erfaring og gode indlevelsesevne dig til en særdeles troværdig formidler af supervisionsværktøjet."
 • Jens Verdoner, Pædagogisk leder, Åbenrå Statsskole

  ”Lene styrede vores proces, så vi fik stof til eftertanke og drive i udviklingen. Hun hjalp os til at holde fokus på det ’vi’, som var sammen om kursisternes udvikling, og kvalificerede vores overvejelser over undervisning og læring.”
 • Anders Ølsgaard, uddannelsesleder, Aarhus Katedralskole

  "Kollegial supervision har betydet dybe, nærende undersøgelser af det, der virkelig betyder noget for undervisere – dét, som nye handlemuligheder udgår fra"