Kompetencer. Kvalitet. Kreativitet. Kultur.

Mellem kolleger og i organisationen

Jeg arbejder med den enkeltes faglighed som en drivkraft og et engagement, der er personligt, dybt og ægte.
Jeg forstår faglighed som den enkeltes viden og erfaring og begge dele er naturligvis individuelle.
Jeg skaber rammer, hvor alle involveredes viden og erfaring kan undersøges og bringes i spil sammen med kolleger i refleksioner i forhold til den fælles opgave.
Jeg skaber grundlag for professionelt samarbejde, der kan udbygge og udvikle den enkeltes personlige drivkraft sammen med kolleger.
Jeg arbejder i levende erfarings- og læreprocesser for at styrke:

Tillid
Inspiration
Relationer mellem kolleger
Nysgerrighed
Lyst til at eksperimentere

Jeg arbejder med dybt forandrende kompetencer til at være i udvikling og åbne perspektiver.

Jeg arbejder med respekt for og viden om, at fagprofessionelle udvikler sig ved at eksperimentere og sætte sin professionalisme i spil. For alle bliver dygtigere af at arbejde i åbne og undersøgende processer sammen. Det styrker vores evne til at handle her og nu ud fra de betingelser, der er til stede.

Vi skal arbejde på måder, der skaber den arbejdskultur, vi ønsker.

Tortzen.bager tilbyder

Jeg støtter skoler i at omsætte data fra undersøgelsen af deres professionelle kapital til gode konkrete praksisformer og til skoleudvikling. Jeg arbejder i konkrete og systematiske processer, hvor motivation og mening altid er drivkraften.

Sammen med erhvervspsykolog Mette Møller faciliterer jeg en proces på kunstmuseet, hvor du som leder får et frirum og mulighed for at styrke din oplevelse af dig selv som levende og nærværende i ledelsesopgaven. Kunstmuseet er rammen, når kunstværket bliver afsæt for lederens fordybede eftertanker om ledelsesopgaven

Jeg tilbyder forløb og workshops med 1. grundig metodisk introduktion, 2. redskaber i anerkende samtale mellem fagprofessionelle og 3. øvelser med feedback. Kollegial supervision er en metode til kompetenceudvikling baseret på aftalt dialog og refleksion om praksis mellem kolleger.

Jeg styrker lederes personlige og faglige udvikling ved at afdække udfordringer og hjælpe med at undersøge og åbne dem fra uventede vinkler. Som mellemleder står du mellem medarbejderes faglige og ledelsens strategiske perspektiver, og det kan være svært at balancere i - og især svært at vokse i.

Jeg faciliterer processer, hvor arbejdet med de daglige arbejdsopgaver kan blive afsæt for medarbejderen og for faggruppens kompetenceløft og samarbejde. Jeg anvender aktionslæring som en systematisk metode, hvor arbejdet i praksis er omdrejningspunkt for læring.

Seneste indlæg på bloggen
 • I dag har jeg sammen med Susanne Thomsen Jensen, vicerektor på Odder Gymnasium, sendt en opfordring til de uddannelsespolitiske ordførere om at forholde sig til uddannelse som en samfundsmæssig investering. Vi har formuleret vores synspunkter ganske kort i nedenstående debatindlæg, som desuden er til Danske Gymnasier, Gymnasieskolen, Politiken og til forskellige øvrige medier.  Vi opfatter […]

 • Det er nemt at skrive værdier ind i en rapport, på organisationens logo eller brevpapir. Og det er nemt at skrive dem med store bogstaver på væggen eller sætte værdierne i rammer ord for ord – herefter er det for alvor nemt at lave dem til regler og retningslinjer i organisationen. Når værdier bliver til […]

 • Som konsulent i gymnasieskolen har jeg gennem de seneste år oplevet, hvordan det nære samarbejde mellem de fagprofessionelle lærere og ledelser er kommet under et større og større forventningspres. Tendensen er groft sagt, at ledelsen skal honorere krav om dokumentationer, undersøgelser og indsamlinger, som ikke er udtænkt i den faglige læringskultur, skolen virker i, – […]

Det siger kunderne
 • Susanne Thomsen Jensen, Vicerektor Odder Gymnasium

  "Sammen med dig finder vi "momentet" og arbejdsglæden i processen - vi skaber mere værdi - vi kommer nye steder hen i et kendt uddannelseslandskab"
 • Hanne Leth Andersen, rektor, RUC

  "Lene insisterer ambitiøst på at nå længere ved at dvæle ved detaljen og fastholde momentet, og ved at se mulighed, potentiale og ressource, der hvor andre går i stå. Hun kommer med indlevelse, baserer sig på værdier og faciliterer forandring. Sådan får hun processer til at forme sig og mennesker til at vokse i dem."
 • Elisabeth Møller Løye, Fredericia Gymnasium

  "Du hæver niveauet for den kollegiale supervision med din solidt videnskabeligt funderede tilgang til supervisionsprocessen. Samtidig gør din praktiske erfaring og gode indlevelsesevne dig til en særdeles troværdig formidler af supervisionsværktøjet."
 • Jens Verdoner, Pædagogisk leder, Åbenrå Statsskole

  ”Lene styrede vores proces, så vi fik stof til eftertanke og drive i udviklingen. Hun hjalp os til at holde fokus på det ’vi’, som var sammen om kursisternes udvikling, og kvalificerede vores overvejelser over undervisning og læring.”
 • Anders Ølsgaard, uddannelsesleder, Aarhus Katedralskole

  "Kollegial supervision har betydet dybe, nærende undersøgelser af det, der virkelig betyder noget for undervisere – dét, som nye handlemuligheder udgår fra"