Kompetencer. Kvalitet. Kultur.

Mellem kolleger og i organisationen

Jeg arbejder med den enkeltes faglighed som en drivkraft og et engagement, der er personligt, dybt og ægte.
Jeg forstår faglighed som den enkeltes viden og erfaring og begge dele er naturligvis individuelle.
Jeg skaber rammer, hvor alle involveredes viden og erfaring kan undersøges og bringes i spil sammen med kolleger i refleksioner i forhold til den fælles opgave.
Jeg skaber grundlag for professionelt samarbejde, der kan udbygge og udvikle den enkeltes personlige drivkraft sammen med kolleger.
Jeg arbejder i levende erfarings- og læreprocesser for at styrke:

Tillid
Inspiration
Relationer mellem kolleger
Nysgerrighed
Lyst til at eksperimentere

Jeg arbejder med dybt forandrende kompetencer til at være i udvikling.

Jeg arbejder med respekt for og viden om, at fagprofessionelle udvikler sig ved at eksperimentere og sætte sin professionalisme i spil. For alle bliver dygtigere af at arbejde i åbne og undersøgende processer sammen. Det styrker vores evne til at handle her og nu ud fra de betingelser, der er til stede.

Vi skal arbejde på måder, der skaber den arbejdskultur, vi ønsker.

Tortzen.bager tilbyder

Min nye bog forholder sig til aktuelle udfordringer i gymnasieskolen, som de bl. a. er blevet afdækket i undersøgelser af skolernes professionelle kapital.

Kunstmuseet er rammen, når kunstværket bliver afsæt for lederens fordybede eftertanker om ledelsesopgaven.

Kollegial supervision er en metode til kompetenceudvikling baseret på aftalt dialog og refleksion om undervisningspraksis mellem kolleger.

Den pædagogiske leder står midt mellem lærerperspektiver og skolestrategiske perspektiver, og det kan være svært at balancere i - og især svært at vokse i.

Aktionslæring er en metode til at lære af handling (aktion) i egen undervisningspraksis gennem et parallelt og rammesat samarbejde med kolleger i en læringsgruppe.

Seneste indlæg på bloggen
 • Som konsulent i gymnasieskolen har jeg gennem de seneste år oplevet, hvordan det nære samarbejde mellem de fagprofessionelle lærere og ledelser er kommet under et større og større forventningspres. Tendensen er groft sagt, at ledelsen skal honorere krav om dokumentationer, undersøgelser og indsamlinger, som ikke er udtænkt i den faglige læringskultur, skolen virker i, – […]

 • Kollegial supervision bliver i min nye bog – “Kollegial supervision i gymnasiet – kompetencer til en styrket læringskultur” – præsenteret som en systematisk metode til dialog og refleksion om undervisningen, som den foregår i praksis. Læreren sætter sit eget fokus i undervisningen og kollegerne deltager i observation. I den efterfølgende dialog er der mulighed for, […]

 • Lærernes samarbejde er en vej til at løfte kvaliteten i uddannelser og til at styrke og professionalisere gymnasieskolen som arbejdsplads. Det siger international forskning, og gymnasielærerforeningen bakker op. Jeg ser et øget lærersamarbejde som en præcis pædagogisk ledelsesopgave: Pædagogiske ledelse skal skabe afsæt for, at lærersamarbejde kan bidrage med konkrete faglige forslag til ledelsens strategiske […]

Det siger kunderne
 • Susanne Thomsen Jensen, Vicerektor Odder Gymnasium

  "Sammen med dig finder vi "momentet" og arbejdsglæden i processen - vi skaber mere værdi - vi kommer nye steder hen i et kendt uddannelseslandskab"
 • Hanne Leth Andersen, rektor, RUC

  "Lene insisterer ambitiøst på at nå længere ved at dvæle ved detaljen og fastholde momentet, og ved at se mulighed, potentiale og ressource, der hvor andre går i stå. Hun kommer med indlevelse, baserer sig på værdier og faciliterer forandring. Sådan får hun processer til at forme sig og mennesker til at vokse i dem."
 • Elisabeth Møller Løye, Fredericia Gymnasium

  "Du hæver niveauet for den kollegiale supervision med din solidt videnskabeligt funderede tilgang til supervisionsprocessen. Samtidig gør din praktiske erfaring og gode indlevelsesevne dig til en særdeles troværdig formidler af supervisionsværktøjet."
 • Jens Verdoner, Pædagogisk leder, Åbenrå Statsskole

  ”Lene styrede vores proces, så vi fik stof til eftertanke og drive i udviklingen. Hun hjalp os til at holde fokus på det ’vi’, som var sammen om kursisternes udvikling, og kvalificerede vores overvejelser over undervisning og læring.”
 • Anders Ølsgaard, uddannelsesleder, Aarhus Katedralskole

  "Kollegial supervision har betydet dybe, nærende undersøgelser af det, der virkelig betyder noget for undervisere – dét, som nye handlemuligheder udgår fra"